O Lacovi…

Ladislav Vitek sa narodil 10. septembra 1926 v Trnave. Vyučil sa krajčírom a kožušníko a dlhú dobu bol vedúcim predajne a dielne kožušníctva v Trnave, v podniku VKUS, odkiaľ odišiel do dôchodku. Patril k zakladajúcim členom trnavského Horolezeckého klubu (1946). Bol ženatý, vychoval dvoch synov a dve dcéry, dve vnučky a jedného vnuka.

V Tatranských stenách vykonal vyše 200 výstupov, z čoho 70 v zime. Vyliezol 15 prvovýstupov. Bol cvičiteľom 1. triedy a nositeľom 1. výkonnostnej triedy. Obdržal vyznamenanie „ Vzorný cvičiteľ“ a zlatý odznak JAMES-u, ako aj ďalšie uznania za svoju obetavú prácu v horolezectve. Bol tiež členom slovenského reprezentačného družstva horolezcov na Slovensku (1952-57).

Bol obetavým pracovníkom klubu a nevynechal jedinú akciu, ktorú horolezectvo poriadalo. Zo zahraničných hôr bol v Dolomitoch v Taliansku – za odmenu – ale už ako dôchodca. V klube pracoval zo začiatku ako člen výboru. Mal na starosti materiálne zabezpečovanie horolezcov a ako cvičiteľ výcvik nových záujemcov o tento šport. Neskôr zabezpečoval občerstvenia počas Trnavských stoviek a na jarných a jesenných zrazoch. Svoje povinnosti si vždy vzorne plnil.

Drahý Laci.
Bol si dušou horolezeckého diania v Trnave a veľmi nám budeš chýbať. Už nikdy nebudú vrcholové kávičky. Vďaka ti za to, že si bol a že si zostal verný horolezectvu a horám až do konca. Nikdy na teba nezabudneme.

Bubo Nemeš

Galéria

Laco Vitek

Laci balí lano v Gankovej Štrbine po vydarenom prelezení piliera na Rumaňák z Kačej doliny.

Laco Vitek

Laci zlanuje z Wachterovej veže.

Laco Vitek

Laco a Štefan Poláček po prvovýstupe Poláčkovým pilierom na Havranici.

Laco Vitek

Laci a Katka na Poľskom hrebeni v Tatrách.

Laco Vitek

Obľúbená Laciho borovička na Veľkej Fatre

Laco Vitek

Laciho technické lezenie na dvoch lanách.

Laco Vitek

Kurník-šopa ale to žrádlo bolo dobré. Na chate pod lyscom.

Laco Vitek

Laci odpočíva na Vysokej ( Malé Karpaty).

Laco Vitek

Laci s trnavskou partiou na Kriváni v Tatrách.

Laco Vitek

Laciho posledný bivak na jarnej Dobrej vode.

Laco Vitek

Takto ste ho poznali na zrazoch. ( Hrnčeková ).

Ďakujeme za podporu

Horolezecký sprievodca

Náhodné galérie

p1010099 p1010112 obrazok_310 cimg4607 img_0320x p1244966 p1010922 DSC_0159

Archív