2% z dane

Darujte 2% z vašich daní na podporu horolezeckej mládeže a rozvoja horolezeckých oblastí v okolí Trnavy:

Aktualizované potrebné formuláre pre rok 2023:

Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dani z príjmov

Údaje nášho klubu:

Názov organizácie: Horolezecký klub Skoba Trnava
Sídlo organizácie: Hospodárska 6535/28, 917 01 Trnava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 35 630 264

 Ako poukázať 2% svojej dane HK SKOBA Trnava:

Ak ste zamestanec:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, a to najneskôr do 15.2.2023.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023.
  3. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €
  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
   1. 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022,
   2. 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 1. Adresu daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

 1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako ? €.
 2. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane – oddiel VIII (typ A), oddiel XIII (typ B).
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (Názov): Horolezecký klub Skoba Trnava
  • Sídlo:                                     Hospodárska 6535/28, 917 01 Trnava
  • IČO:                                       35 630 264
  • Právna forma:                     Občianske združenie
 4. Vyplňte údaje v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022
  • 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca daného roka) na váš daňový úrad a v danom termíne zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak darujete 3% z vašich daní, povinnou prílohou Daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme za podporu

Horolezecký sprievodca

Náhodné galérie

dsc01798 023 p1070414 p1080086 image00036 p1100123 p2218423 IMG_4417

Archív